การพิมพ์สัญลักษณ์ ~ % ` _ บนระบบปฏิบัติการ MS Windows

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์ ~ % ` _  ใน windows มีดังนี้

 • วิธีพิมพ์สัญลักษณ์ตัวหนอน ~ (Grave Accent)
  ให้เลือกภาษาที่พิมพ์ปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นกด Shift + ปุ่ม ~ ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที
 • วิธีพิมพ์สัญลักษณ์เปอร์เซ็น % (Percent)
  ให้เลือกภาษาที่พิมพ์ปัจจุบันเป็นภาษาไทย กด Shift + ปุ่ม ~ ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที แต่ถ้าหากใช้ % บนเลข 5 จะสะดวกกว่า
 • วิธีพิมพ์สัญลักษณ์ ` (Back Quote)
  ให้เลือกภาษาที่พิมพ์ปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้น กดปุ่ม Windows + ปุ่ม ~ ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที
 • วิธีพิมพ์สัญลักษณ์ _ (Under Score)
  ให้เลือกภาษาที่พิมพ์ปัจจุบันเป็นภาษาไทย จากนั้นกดปุ่ม Windows + ปุ่ม ~ ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที หรือใช้ปุ่มเลข ๘ จะสะดวกกว่าครับ

โปรแกรมจำลองระบบอัตโนมัติ FlexSim: 3D Simulation Modeling and Analysis Software

โปรแกรมจำลองระบบอัตโนมัติ FlexSim เป็นชุดโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ และจำลองการทำงานของระบบอัตโนมัตในรูปแบบ 2D และ 3D

Simulation of the sample by Flexsim software.... | Download Scientific Diagram

Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ มีวิธีแก้ไขอย่างไร?

Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ มีวิธีแก้ไขอย่างไร?

อ้างอิง : https://www.bbmac-service.com/post/macbook-show-floder

iMAC ขึ้นรูปโฟลเดอร์ เกิดจาก Harddisk หรือ SSD ของเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ หรืออาจเกิดจากไม่มีระบบปฏิบัติการ MacOS ติดตั้งอยู่ เช่น การเปลี่ยน HardDisk เป็น SSD

หากคุณเจอกับปัญหา Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ นั้นควรแก้ไขอาการเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนที่จะนำไปศูนย์รับซ่อม

ในกรณีที่ Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ สามารแก้ไขเบื้องต้นได้ดังนี้

1. รีเซ็ต NVRAM หรือ PRAM หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าหรืออื่นๆ การรีเซ็ตอาจช่วยได้ อย่างเช่นในกรณีที่ Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ ปรากฏเครื่องหมายคำถามขึ้นไม่สามารถเข้าระบบได้ การรีเซ็ต NVRAM หรือ PRAM สามารถทำได้โดยการ ปิดเครื่อง Mac จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง แล้วกดปุ่มสี่ปุ่มพร้อมกันค้างไว้ทันที ได้แก่ (Option + Command + R + P) ค้างไว้ประมาณ 20 วินาที ในระหว่างนี้เครื่อง Mac จะรีสตาร์ท

 • สำหรับ Mac ที่มีเสียงตอนเปิดเครื่อง คุณสามารถปล่อยปุ่มได้หลังจากที่ระบบเล่นเสียงเริ่มต้นระบบครั้งที่ 2

2. ในกรณีที่ทำการ รีเซ็ต NVRAM หรือ PRAM ไปแล้ว Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ ยังไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้กดปุ่มเปิดปิด ค้างไว้ 10 วินาที จนกว่า เครื่องจะดับลง จากนั้นให้ทำการรีเซ็ต SMC ดูโดยการกดปุ่ม (Shift + Control + Option + Power) ค้างไว้ 10-15 วินาที แล้วค่อยเปิดเครื่องขึ้น

3. หากรีเซ็ตระบบไปหมดแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ตามปกติ ให้ทำการ Repair Disk ตอนเปิดเครื่อง กด Option ค้างไว้ แล้วมันจะขึ้นมาให้เราเลือกว่าจะบูทเข้าอันไหน ให้เลือก Recovery Disk ต่อเน็ตผ่าน Wifi หรือต่อสายแลน แล้ว Repair Disk แต่หากกด Option ค้างไว้ Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ แนะนำให้นำเครื่องไปตรวจเช็ค เพราะอาจจะมีปัญหาที่ระบบ OS หรือ ฮาร์ดดิสเสีย ในกรณีนี้ควรนำเครื่อง Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจเช็คและวิเคราะห์ประเมินอาการพร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาให้